ACOLLIDA I VIGILÀNCIES


DESCARREGAR Full d'alta al Servei d'Acollida i Vigilàncies - Juliol 2016 Cal dipositar OBLIGATÒRIAMENT la fulla a la bústia de l'AMPA 


Per donar-se de baixa s'ha d'utilitzar l'adreça

      baixes@ampa-mossencinto.com especificant:
  • Nom de l'alumne/a que es dóna de baixa.
  • Curs.
  • Horari i dies de la setmana que utilitzava el servei.
  • Data a partir de la qual causarà baixa.  
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...