INFORME FUNDACIÓ BOFILLFa pocs dies es va presentar l'informe A les tres a casa? L'impacte social i educatiu de la jornada escolar contínua.
Aquest informe de la Fundació Jaume Bofill permet valorar l'impacte social i educatiu de la jornada compacta a Catalunya.

Algunes conclusions de l'informe:

- No existeixen evidències, ni en la recerca ni en l'experiència d'altres comunitats autònomes i països, que la jornada compacta millori el rendiment acadèmic, ni que serveixi per millorar l'organització quotidiana dels infants i adolescents ni el temps que passen en família.

- La compactació de la jornada escolar és un model en retrocés internacionalment. La tendència internacional és d'ampliació del temps que es passa a l'escola, amb activitats extraescolars programades des dels centres educatius.

- Les evidències existents assenyalen que la jornada compacta de matí agreuja les desigualtats, mentre que l'extensió del temps que es passa a l'escola les redueix.

- En el context català, la jornada intensiva pot agreujar la segregació social del sistema educatiu, ja que només s'aplica a l'escola pública i és gairebé inexistent a la concertada. A més, la diferenciació horària dins de l'escola pública també genera diferències en el servei ofert entre centres.

- A les tres a casa? valora si a Catalunya es donen les condicions necessàries per compactar la jornada lectiva amb èxit. Altres elements centrals de l'anàlisi són la desinversió educativa pública i la pèrdua de poder adquisitiu de les llars catalanes.

- L'estudi apunta les línies d'acció prioritàries per reduir l'impacte negatiu de la jornada escolar intensiva.


- L'informe alerta de les conseqüències de l'extensió d'aquesta mesura a primària, ja en fase pilot i prevista per al curs vinent
 

Per a saber-ne +

Entrades populars d'aquest blog

EXTRAESCOLARS CURS 2023/2024

DOSSIERS I LLICÈNCIES 2023-24

ACOLLIDA I VIGILÀNCIES 2023/24