ESMENA - 13È CROS ESCOLAR DE FOLGUEROLES


Benvolgudes famílies,
A la fulla d'inscripció i a l'anterior post hi havia un error en el preu de la inscripció (4€), la data d'entrega de les inscripcions(20/02) i la informació de la protecció de dades.

El diumenge 24 de febrer a partir de 2/4 d'onze del matí a la zona de les piscines municipals es celebrarà el 13è Cros escolar de Folgueroles.
La inscripció val 4€ (obligatori excepte P3 i P4) destinats a l'assegurança que realitza el Consell Esportiu d'Osona. Es paga en el moment de recollir el dorsal.
Per a més informació podeu consultar al correu-e atletismefolgueroles@gmail.com i als següents arxius adjunts a l'enllaç:
Inscripcions i programa cros escolar 2019 cal retornar la inscripció al teu mestre abans del dimecres dia 20 o enviar-la a: atletismefolgueroles@gmail.com.

Per utilitzar alguns dels serveis, els usuaris hauran de proporcionar prèviament certes dades de caràcter personal, Per això, CONSELL ESPORTIU D’OSONA tractarà de forma automàtica les dades personals en compliment amb la llei 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal i el RD de desenvolupament 1720/2007. Per això, l’usuari pot accedir a la política seguida en el tractament de dades personals així com l’establiment de les finalitats prèviament establertes, a lo disposat en les condicions definides en la política de protecció de dades que presenta el lloc web.
Sempre podrà exercir els seus drets que li assisteixen per llei d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, a més del dret a l’obli
t d’una forma gratuïta. Per a això és que vostè mateix o a través d’una persona legalment autoritzada aporti els següents documents al Responsable de fitxer de CONSELL ESPORTIU D’OSONA.
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’Abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades , i pel que deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).
DRETS: Vostè podrà exercir els drets ARCO d’accés, rectificació, cancel•lació i/u oposició, així com el dret al bloqueig i a la portabilitat.
INFORMACIÓ ADDICIONAL: Vostè en tot moment podrà demanar informació addicional i complementària a la bàsica sobre les seves dades personals (“segona capa”), en la mateixa direcció electrònica que li facilitem per poder exercir els seus drets.



Club Atlètic Vic
Ajuntament de Folgueroles
Escola Mossèn Cinto
Comissió Extraescolars AMPA

Entrades populars d'aquest blog

EXTRAESCOLARS CURS 2023/2024

DOSSIERS I LLICÈNCIES 2023-24

ACOLLIDA I VIGILÀNCIES 2023/24