Acta Assemblea Ordinària i Extraordinària

Acta Assemblea Ordinària AMPA IE Mossèn Cinto Folgueroles   Lloc: Menjador IE Mossèn Cinto Folgueroles

Data: 11 d’octubre de 2021

Hora: 20:30h

Autor: Gibet Ramon

Presidenta: Margarida Garcia                                 

Vicepresidenta: Agnès Molins

Secretària: Gibet Ramon                                         

Tresorera: Laura Corbera

Vocals: Mireia Vilà, Anna Solà, Mireia Bigas, Gemma Senmartí, Olga Bosch, Alba Martí, Maira

Bonjorn, Gisela Llobet, Natàlia Sàbat.

Famílies: 35 mares i pares, representants de l’Escola i de Campos Estela.


ORDRE DEL DIA:

S’inicia l’Assemblea ordinària a les 20:40 h. actuant com a moderadora la Presidenta de l’Ampa

i amb una assistència de 35 mares i pares.


1- Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior 

     La secretària llegeix l’acta anterior que s’aprova per unanimitat.


2- La Presidenta explica la feina que fa l’Ampa.

    a. Ara mateix som 14 mares. Expliquem les comissions. També la representació al

       Consell Escolar i les vies de comunicació amb les famílies.


3- Campos Estela fa una presentació de l’empresa que gestiona el menjador. Hi

     intervenen la Lidia, en Ferran i la Mari.

     a. Explica el seu projecte: Bo, Sa, Sostenible i Segur.

     b. Explica com s’elaboren els menús, que segueix la “Guia de l’alimentació

         sostenible en edat escolar” de la Generalitat. La última guia incorpora un pas

         molt gran cap a l’alimentació saludable. S’explica les novetats als menús.

     c. Projectes educatius: En Ferran explica varis projectes com el “Pesa i pensa”,

         l"Eat in English” o el “Bo, sa, sostenible”. Els nens tenen un panell de

         benvinguda on poden veure el menú d’aquell dia i d’on ve el menjar que es

         menjaran.

     d. Activitats: Cada divendres fan una assemblea on es decideixen les activitats,

        deixant dues opcions segons els gustos.

     e. L’App: Tot funciona a través de l’aplicació. Explica en Ferran com funciona

         l’aplicació. Si hi ha un canvi, s’ha d’informar a la Mari, la coordinadora, 5 dies

         abans d’acabar el mes perquè el mes següent quedi ja ben programat.

     f. S’obre torn de precs i preguntes. No en surt cap.


4- Es presenten les diferents comissions:

     a. Primer es presenten les diferents comissions i els seus integrants.


C.MENJADOR:

Es fa una reunió trimestral entre Ampa, escola i Campos per veure com funciona tot i si hi ha

cap incidència. El menú fixe és de 6:30€ i l’esporàdic de 6:90€.


C. ACOLLIDA I VIGILÀNCIES:

Es presenten les dues monitores, la Dolo i la Mercè.


C. PATIS:

S’explica que amb la nova Ampa es va crear aquesta comissió. S’expliquen els projectes fets i

futurs. S’expliquen també les despeses dels últims tres cursos. El preu de les intervencions al

pati dels petits és de 1060€ aproximadament. El preu de les intervencions al pati de primària i

Eso ha estat de 5200€, dels quals 4000€ són de subvencions. La resta s’ha pagat entre Escola i

Ampa. Total pagat per l’Ampa 2235,50€. S’anima a les families si veuen idees que les enviïn a

l’Ampa.


C. LLIBRES:

Fem de pont per l’escola per gestionar les comandes i cobraments. Es treballa amb l’Atelier

que ens facilita molt la feina. Les llicències, dossiers i innovamat ja es gestiona directament des

de l’escola.


C. EXTRAESCOLARS:

S’encarreguen de fer proposta d’extraescolars i gestionar-ho amb les empreses. Es torna a

animar a les famílies per fer propostes de possibles extraescolars. Es mostra la graella d’aquest

curs. Es parla de l’€ (per nen i mes) per nen que es cobra a les empreses. També s’explica el

casal de setmana santa i jornada intensiva.


C. FESTES I MEDI AMBIENT:

Té unes actuacions molt puntuals. Es parla de la Setmana del Medi Ambient, del Cros Escolar i

de la Festa de Final de Curs. La modalitat de l’última festa va tenir molt èxit, el concurs de

talents. Segurament es tornarà a fer. Els costos de les actuacions quasi s’equiparen a les

despeses.


C. PEDAGÒGICA:

La Gisela no ha pogut venir però la Maira explica una mica les funcions de la comissió i les

activitats que es van proposar aquest curs passat i les propostes per al ou curs.


C. SOCIAL:

És una comissió nova que es va crear el curs passat. S’expliquen els actes fets com la recollida

de joguines o el berenar solidari. En aquest últim es van recaudar 774,90€ que es van donar a

Sant Joan de Déu.


TRESORERIA:

La Laura no ha pogut venir i l’Agnès ens fa un repàs de la comptabilitat.

Ingressos: 20.530€

Despeses: 22.263€

Hi ha un dèficit de 1.733€


S’acaba fent una crida a les famílies perquè al maig s’ha de renovar l’Ampa. I Convé que hi hagi

gent de tots els cicles.

No hi ha preguntes.

Es tanca l’Assemblea a les 21:30h.


ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA:

S’ha de fer una assemblea extraordinària per aprovar el pas d’AMPA a AFA.

S’Aprova per unanimitat.

Es vol modificar el logo per a renovar l’imatge aprofitant el canvi a AFA i a IEscola.

S’aprova per unanimitat.


https://drive.google.com/file/d/1FnbJjnEhBq7Go9xT9HtUR5DOcrPoZCD-/view?usp=sharing
Entrades populars d'aquest blog

EXTRAESCOLARS CURS 2023/2024

DOSSIERS I LLICÈNCIES 2023-24

ACOLLIDA I VIGILÀNCIES 2023/24