CONDEMNADES A SER NINES

Il.lustració: Anna Llenas pel Magazine de LA VANGUARDIA
Les revistes dirigides a adolescents habitualment contribueixen a perpetuar rols on la noia viu sotmesa al culte a la bellesa, al noi i al consumisme.  Els experts aconsellen que tant pares com educadors ofereixin als nois i noies models d'èxit alternatius, amb estils de masculinitat i feminitat oberts, i que els ajudin a reflexionar sobre la imatge que reflecteixen de les dones, la banalització de les relacions sexuals i el consumisme. Us oferim un interessant REPORTATGE on s'analitza aquest tema.

Font: Magazine de LA VANGUARDIA

Entrades populars d'aquest blog

EXTRAESCOLARS CURS 2023/2024

DOSSIERS I LLICÈNCIES 2023-24

ACOLLIDA I VIGILÀNCIES 2023/24